0
تابعیت و اقامت در فرانسه

شرایط و مقررات تابعیت و اقامت در فرانسه مبتنی بر قانون تابعیت این کشور است. 2- زبان اورال و آلتایی. براساس قوانین گرجستان، اتباع خارجی می‌توانند با خرید ملک به ارزش حداقل ۳۵۰۰۰ دلار

Comments