Berita Pekanbaru

http://www.cplusplus.com/user/stinusbkxo

ada saja yang digeluti eki gunardo, penduduk pekanbaru, riau teruntuk melancarkan kelakuan kejahatannya. sama berpura-pura membantu orang yang lagi musibah, sepada motor korbanpun dilarikan. sebanyak 14 anak di